Originální šatní skříňky.

Pro saunový svět SALORI jsme vyráběli originální obložení šatních skříní.

CORTENový jedinečný vzhled.

Chvilkovou korozí povrchu docílíme, že každý vyprodukovaný kus bude vždy originální. Nikdy a nikde nemůžete narazit na stejný vzor s tím, že barevnost bude dodržena a výsledkem je harmonický celek.

Konstrukční práce a navolení materiálu.

Pro precizní provedení je zapotřebí patřičných zkušeností. S našimi odbornými zkušenostmi navolíme rozvinutý tvar a tolerance tak, aby byla dodržena funkčnost a dokonalý vzhled. Pro tuto realizaci byl zvolen jako ideální za studena válcovaný plech, který jsme provedli ranou fází koroze a poté korozi zastavili.

Koroze.

Na rychlé vytvoření koroze používáme speciální chemikálie, které naleptají povrch, přičemž s odstupem času provádíme kropení zásaditou vodou. Tímto postupem dokážeme již za pár hodin docílit koroze.

Po dosažení požadovaného vzhledu koroze se povrch zbavil prašných částeček. Nakonec jsme provedli zalakování polyuretanovou barvou ve dvou vrstvách.

Rererence od zákazníka.

Spolupráce s firmou STINN byla konstruktivní, společně jsme našli cestu jak dosáhnout dobrého výsledku Oplechování skříněk je originálním prvkem, kterým se rádi pyšníme. Firma přistoupila k realizaci velmi profesionálně a rádi s nimi budeme i do budoucna spolupracovat.