Městský mobiliář.

Pro město Rožnov pod Radhoštěm jsme realizovali krytování platbomatu.

CORTEN v harmonii s přírodou.

Při této realizaci jsme dodrželi požadavek na vytvoření neinvazivního vzhledu, který splyne s přírodou a stane se doplňkem pro Valašský skanzen. Nedílnou součástí je i lavička a odpadkový koš umístěný v bezprostřední blízkosti.

Návrh designu a konstrukční práce.

Pro tento projekt jsme rovněž navrhli design jednotlivých prvků tak, aby nebyl narušen styl přilehlého Valašského muzea v přírodě a Valašského skanzenu. Konstrukční práce zahrnovaly vhodné zvolení materiálu, stavební výpočty a vytvoření výrobní dokumentace.

Ohraňování a svařování.

Jednotlivé prvky jsme vyztužili ohyby. Ohybem se docílilo plynulého zaoblení hran, které elegantně doplňují celek, jež dominuje ostrými tvary.

Během svařování jsme dbali i na jednolitost prvků. Svarové spoje jsme konstruovali tak, aby nikde nebyly patrné. Pro dosažení dokonalého vzhledu jsme kombinovali různé techniky svařování.

Rererence od zákazníka.

S firmou STINN spolupracujeme již třetím rokem a se spoluprací jsme mimořádně spokojeni. Kromě jiných věcí pro nás realizovali i krytování platbomatu u Valašského muzea v přírodě. Na základě našich dalších požadavků celou konstrukci upravili zabezpečením proti krádeži. Na požadavky reagují okamžitě a nabízí vždy řešení „ušitá na míru“